EU-konstitutionen

Convention of the Future of Europe, working on the EU Constitution (Photo: European Convention)

Europeiska konventet har utarbetat ett förslag till EU-konstitution som ska ersätta de nuvarande EU- och EG-fördragen. Texten antogs med "consensus" i konventet den 13 juni 2003. Ingen omröstning genomfördes. Den presenterades för stats- och regeringscheferna vid toppmötet i Thessaloniki (Grekland) den 20 juni 2003 av Giscard d´Estaing, med en minoritetsrapport av den EU-skeptiska intergruppen Demokratiskt Forum som bilaga.

Det konstitutionella fördraget har fyra delar:

För närvarande kan ett land lämna EU bara efter ett enhälligt beslut (eller genom att bryta mot EU-fördragen). EU-konstitutionen innehåller en klausul som tillåter medlemsstaterna att gå ur efter förhandlingar om ett avtal med EU eller på egen hand efter två år.

Notera

Framtiden

Regeringskonferensen har förhandlat om EU-konstitutionen sedan oktober 2003. Om alla medlemsstater undertecknar konstitutionen måste den [w ratification]ratificeras/w] av de nationalla parlamenten eller genom folkomöstning och träder troligen i kraft 2006.

Länkar

http://european-convention.eu.int/DraftTreaty.asp?lang=EN

En läsarvänlig version kan laddas ner från: http://www.euabc.com/upload/pd......f/draft/rf_constitution_en.pdf

Minoritetsrapporten: http://www.eddgroup.com/index.phtml?sid=114&aid=11816