Finansiellt perspektiv (långtidsbudget)

(Photo: European Commission)

EU beslutar om en långtidsbudget som begränsar EU:s utgifter för olika kostnadsslag. Beslutet är en del av budget-proceduren och tas innan institutionernas utgifter beräknas och Kommissionen utarbetar ett preliminärt budgetförslag. Det s k finansiella perspektivet regleras av ett inter-institutionellt avtal mellan Kommissionen, Rådet och Parlamentet

Toppmötet i Köpenhamn beslutade om en finansieringsram som inkluderade kostnaderna för EU:s utvidgning. Summorna infördes i anslutningsavtalen. Det betydde att EU-parlamentets inflytande över utgifterna åsidosattes. EU-parlamentet hotade med att försena utvidgningsprocessen men gav till slut sitt samtycke.

Framtiden

Förslaget till EU-konstitution innebar att antagandet av finansiellt perspektiv blir en del av konstitutionen.