Köpenhamnskriterierna

(Photo: Notat)

EU:s toppmöte i Köpenhamn i juni 1993 beslutade att öppna för EU-medlemskap för de central- och östeuopeiska länderna. Några kriterier sattes upp som länderna som ansökt om medlemskap måste följa. Villkoren är:

Efter en övergångsperiod måste länderna följa alla skyldigheter i EU. Vid Köpenhamnstoppmötet i december 2002 nåddes enighet om att starta förhandlingar om EU-medlemskap med tio kandidatländer. Avtalet undertecknades högtidligt i Aten den 16 april 2003 och medlemskapen inleddes den 1 maj 2004.

Notera

Länkar

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000a.htm#a10