Industripolitik

(Photo: European Commission)

Nicefördraget införde kvalificerad majoritet för beslut om stödjande insatser på det industripolitiska området för att öka den europeiska industrins konkurrenskraft. Harmonisering av nationell lagstiftning är inte tillåten på det industripolitiska området (Artikel 157 TEC.)

Framtiden

Förslaget till EU-konstitution innebär att indsutripolitik blir en del av området för stödjande åtgärder, där nationell lag inte kan harmoniseras.

Länkar

http://europa.eu.int/comm/enterprise/index_en.htm