Stödjande åtgärder

I förslaget till EU-konstitution införs den nya befogenhetskategorin "stödjande, samordnande eller kompletterande åtgärder" i artikel I-16. Inom denna befogenhetskategori kan EU anta bindande lagar men inte "harmonisera" nationell lagstiftning.

Länkar

Se också befogenhetskatergori.