Stödjande insatser

När EU inte kan införa lagstiftning för att reglera ett område kan stödjande eller uppmuntrande åtgärder.

Framtiden

Sådana insatser kallas nu stödjande, samordnande eller kompletterande åtgärder i förslaget till EU-konstitution.

Länkar

http://europa.eu.int/futurum/d......nts/offtext/doc041102_2_en.pdf