Neutralitet

Trinity College in Dublin (Photo: EU Commission)

Bland de 15 medlemsstaterna är Irland, Sverige, Finland och Österrike neutrala. De är inte medlemmar av någon militärallians och är inte bundna av några ömsesidiga försvarsgarantier.

Bland de tio nya medlemsstaterna har Malta och Cypern förklarat att de ska förbli neutrala och ickeallierade. Vid EU-toppmötet i Köpenhamn i december 2002 slog de vakt om sin särskilda status i detta avseende.

Maastrichtfördraget medför problem för de neutrala staterna eftersom det lägger grunden för gemensamma EU-aktioner inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (CFSP). Enligt fördragen kan de neutrala länderna delta i militära EU-operationer om de vill, men de är inte juridiskt tvingade. De får inte ta del av NATO-hemligheter, som andra deltagande EU-medlemmar.

Framtiden

Enligt förslaget till EU-konstitution blir alla medlemsstater skyldiga att stödja CFSP - se artikel I-15.2

Länkar

Se också försvar.