Nicefördraget

(Photo: EUobserver.com)

Nicefördraget antogs den 11 december 2000 efter det längsta toppmötet någonsin.

Medlemsstaterna försvarade starkt sina intressen, vilket ledde till långa förhandlingar och bisarra kompromisser, till exempel om viktningen av röster i Rådet.

De viktigaste reglerna i Nicefördraget gäller justeringar av EU-institutionerna för att möjliggöra en utvidgning av unionen till 25, senare 27 eller 28, medlemsländer. I en icke bindande deklaration och i ett bindande protokoll definierar Nicefördraget hur de viktigaste EU-institutionerna ska fungera när utvidgningsprocessen är avslutad.

Fördraget undertecknades den 26 februari 2001 och trädde i kraft den 1 februari 2003, efter att först ha avvisats av Irland i en folkomröstning i juni 2001 men sedan accepterats i en andra folkomröstning i oktober 2002.

Notera

Nicefördraget proklamerade också den europeiska stadgan om de grundläggande rättigheterna som en politisk deklaration

Länkar

En gratis bok om toppmötet i Nice kan laddas ner från följande websidor:

http://www.bonde.com/index.phtml?sid=55

http://www.europa.eu.int/scadplus/nice_treaty/index_en.htm