Stadga om de grundläggande rättigheterna

The EU Charter of Fundamental Rights was adopted in Nice in December 2000 (Photo: French EU Presidency)

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna antogs i Nice i december 2000 som en politisk deklaration. Den innehåller 54 artiklar i huvudsak hämtade från  Europeiska Konventionen om de mänskilga rättigheterna.

EG-domstolen förklarade att den var beredd att ta hänsyn till Stadgan i sina domslut, även om den inte var juridiskt bindande. Domstolen har redan hänvisat till Stadgan i flera mål.

Notera

Framtiden

Europeiska konventet har beslutat att infoga Stadgan i den föreslagna EU-konstitutionen som del 2 och den blir därmed juridiskt bindande. I artikel I-7 i förslaget till EU-konstitution erkänns de fri- och rättigheter och principer som slås fast i Stadgan.

Länkar

Se också konventets arbetsgrupper.

http://www.bonde.com/index.phtml?sid=145
http://european-Convention.eu.......nt/docs/sessPlen/00369.en2.PDF
http://ue.eu.int/df/default.asp?lang=en