Irland

Irish Parliament in Dublin (Photo: Irish Government)

Irland har 3,9 miljoner invånare och en yta på 70.000 km2. Landet blev EU-medlem 1973, samtidigt med Storbritannien och Danmark.

För närvarande har Irland 3 av 87 röster i Rådet och 15 av 626 platser i  EU-parlamentet.

Irland försenade ikraftträdandet av Enhetsakten och den inre marknaden med sex månader på grund av författningsmässiga oklarheter i samband med ratificeringen.

De irländska medborgarna röstade nej i en folkmoröstning om Nicefördraget den 7 juni 2001 och blockerade därmed ratificeringsprocesen. Alla nya EU-fördrag måste ratificeras i alla länder för att träda i kraft. Irland var det enda land som förde Nicefördraget till folkomröstning.

Regeringen försäkrade sig om fortsatt irländsk neutralitet, införde ett system för parlamentarisk kontroll och organiserade ett särskilt forum för diskussion om irländsk EU-politik. Mot denna bakgrund hölls en ny folkomröstning i oktober 2002 och med en annorlunda frågeställning röstade 62,89 % för att ratificera Nicefördraget, eftersom ett nej presenterades som ett nej till EU:s utvidgning.

Notera

Irland har EU:s ordförandeskap första halvåret 2004.

Framtiden

Efter utvidgningen 2004 kommer Irland att ha 7 av 321 röster i Rådet och 13 av 732 platser i EU-parlamentet

Länkar

http://www.irlgov.ie

http://www.europarl.eu.int/enl......er_states_links_en.htm#ireland