Deklarationer

Bifogas ett fördrag men är inte i sig juridiskt bindande. De kan hjälpa till att tolka de bindande artiklarna.

Notera