Protokoll

Ett protokoll är en lagtext som vanligen är ett tillägg till ett fördrag och som förklarar ett särskilt ämne. Ett protokoll till ett fördrag har samma juridiska ställning som fördraget när det har ratificerats av medlemsstaterna.

Deklarationer som läggs till fördraget är inte juridiskt bindande och anses inte som delar av fördraget, även om de har politisk betydelse.