MacDougallrapporten

1977 föreslogs i denna rapport utökad integration i EU och upprättandet av en valutaunion och en federal budget på

Idag har EU ett utgiftstak på 1,27 % av EU:s samlade BNP, en nivå som ska omförhandlas före 2006.