Ordförandeskapets rotation

Belgian EU Presidency flag at Genval, September 2001 (Photo: Lisbeth Kirk)

EU-ordförandeskapet innehas av varje land ett halvår.

2003: Grekland och Italien
2004: Irland och Nederländerna
2005: Luxemburg och Storbritannien
2006: Österrike och Finland
2007: Tyskland och Portugal

Notera

Europeiska konventet har föreslagit en post som pemanent ordförande för Europeiska Rådet. Den nuvarande rotationsordnignen riskerar då att bli helt förändrat.

Länkar

Det irländska ordförandeskapets hemsida: http://www.eu2004.ie/