Blair House Accord

(Photo: www.freefoto.com)

Jordbruksavtal från 1992 mellan USA och EU. Efter att avtalet var klart vägrade Frankrike att godkänna det och hävdade att några av EU:s åtaganden stred mot CAP-reformen från 1991. USA vägrade omförhandla men Tyskland kunde möjligen lyckas nå ett avtal. 

Länkar

http://www.wto.org/english/the......inist_e/min98_e/slide_e/ur.htm