Rapporter om toppmöten mellan EU och USA

Rapporter om de årliga toppmötena mellan EU och USA finns tillgängliga på http://www.eurunion.org/partner/summit.htm