Cardiffprocessen

(Photo: European Commission)

Frivillig samordning av den ekonomiska strukturpolitiken i medlemsstaterna med ökad sysselsättning som mål.

Notera

Uppkallad efter EU-toppmötet i Wales 1998.

Länkar

http://europa.eu.int/comm/inte......rket/en/update/economicreform/
http://europa.eu.int/comm/envi......integration/cardiff_status.pdf