Positiv ekonomisk agenda

Överenskoms den 3 maj vid det årliga toppmötet mellan EU och USA i Washington. Det är ett pågående program för bilateralt samarbete inom särskilda områden och fokuserar på ekonomiska frågor som finansmarknad och jordbruk.

Länkar

http://europa.eu.int/comm/trade/bilateral/usa/pr030502.htm