Aktionskommittén för Europas Förenta Stater, ACUSE

Jean Monnet, the "Father of the EU" and founder of ACUSE (Photo: European Commission)

"EU:s fader" och den förste ordföranden i "Höga myndigheten", Jean Monnet, bildade 1955 ACUSE för att propagera för ett federalt Europa.

Länkar

http://www.jean-monnet.ch/anglais/pFondation/fondation.htm