Cassis de Dijon-målet

Court of Justice (Photo: Court of Justice)

Viktig dom från EG-domstolen 1979 som slår fast som en allmän regel att varor som är tillåtna i ett EU-land också är tillåtna i andra EU-länder (mål 120/78). Domen tvingade medlemsstaterna att komma överens om gemensamma standarder som de annars inte hade enats om.

Cassis är en fransk likör med en alkoholhalt på 16 %. Tyskland ville inte tillåta att den såldes som likör enligt tysk lag, som säger att alkoholhalten skulle vara minst 25 %. Domen banade väg för beslut med kvalificerad majoritet inom den inre markanden, som infördes genom Enhetsakten 1987.

Länkar

http://www.europarl.eu.int/factsheets/3_2_1_en.htm