CEFIC

(Photo: Notat)

Europeiska Kemiindustrins Råd (The European Chemical Industry Council). En av de starkaste lobbygrupperna i EU. Den representerar kemiindustrin och dess strävan att öka försäljningen av till exempel växtgifter.

Länkar

Se också kemikalier
http://www.cefic.org