CEFS

(Photo: EU Commission)

Comité Europeen des Fabricants de Sucre. Lobbygrupp för sockertillverkarna som har lyckats hålla sockerpriserna tre gånger så höga inom EU som på världsmarknaden.

Länkar

http://www.cefs.org