Celex

(Photo: Lis Lak)

Databas med begränsad tillgänglighet som innehåller alla gällande EU-regler, bland annat EU-fördragen, internationella avtal, lagförslag och andra dokument.

Länkar

http://europa.eu.int/celex/htm/celex_en.htm