Additionalitet

Developing remote control water treatment sensoral systems in Luxembourg, partially funded by EU (Photo: European Commission)

Många projekt finansieras genom både nationella och EU-bidrag. Principen med additionalitet betyder att EU-bidrag kan betalas ut bara tillsammans med bidrag från medlemsstaterna, inte istället för sådana bidrag.

Länkar

Läs mer på http://www.cordis.lu/itt/itt-en/01-3/policy03.ht