EESC

Se Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. (Den vanligaste förkortningen är ESC.)