JET

JET är förkortningen för Joint European Torus, som är ett europeiskt forskningprojekt för att utveckla en fusionsreaktor. Avsikten är inte att utveckla fusionsenergi.

JET har tillgång till en Tomamakreaktor där man kan skapa en fusion med hjälp av magnetinneslutning. Projektet genomförs i Culham i Storbritannien och finansieras av EU tillsammans med Schweiz.

Länkar

http://www.fusion-eur.org/fusion_cd/strategy.htm