JHA

Förkortning för Justice and Home Affairs. Se rättsliga och inrikes frågor