Kallas, Siim (1948 - )

Kallas, Siim (Photo: www.europarl.europa.eu/.../commissioners_en.htm)

Estnisk kommissionär som skuggar Pedro Solbes, som har ansvar för ekonomiska och monetära frågor.

Ekonom som tog examen vid det statliga universitetet i Tartu 1972. Han har arbetat främst inom bank- och finanssektorn och har också varit ordförande för Estlands fackföreningars centralorganisation. Mellan 1991 och 1995 var han ordförande för Estlands Centralbank.

1995-96 var han Estlands utrikesminister, 2002-03 finansminister och premiärminister.

Kallas brukar kallas "fader till kroon", eftersom han var ansvarig för Estlands byte av den ryska rubeln till den egna valutan, kroon. Efter att ha varit medlem av det sovjetiska kommunistpartiet under nästan två decennier grundade han och blev ordförande i högerpartiet Estniska reformpartiet.

Länkar

http://europa.eu.int/comm/commissioners/kallas/cv_en.pdf