Utskott i EU-parlamentet

Committee meeting (Photo: EU Commission)

EU-parlamentet har 17 permanenta utskott för att förbereda rapporter som ska beslutas i plenarsessioner. Enligt de nya reglerna kan utskott, med särskilt stor majoritet, kan besluta om vissa frågor.

Parlamentet har beslutat att utöka antalet kommittéer från 17 till 20. Det träder i kraft från EU-parlamentets första sammankomst efter EU-valet i juni.

Länkar

Hemsida: http://www.europarl.eu.int/committees/home_en.htm
EU-parlamentets regler:
http://www2.europarl.eu.int/om......=RULES-EP&L=EN&REF=TOC