Kommunistgruppen

Den kommunistiska gruppen i EU-parlamentet kallas nu Europeiska enade vänstern/nordisk grön vänster - GUE/NGL - och består av traditionella kommunistpartier, reformerade partier och anknutna vänsterkrafter.

Notera

Länkar

Se också politiska grupper.
http://www.europarl.eu.int/gue/