Konstituerande församling

1984 tillsatte EU-parlamentet en grupp med uppgiften att utarbeta en konstitution för EU. Under Altiero Spinellis ledning utarbetades det första förslaget till konstitution.

Det finns en tydlig koppling mellan detta initiativ och Europeiska konventet som förberett EU-konstitutionen.