Coudenhove-Kalergi, Count Richard (1894 - 1972)

Ledande federalist och en pionjär som arbetade för "Pan-Europa" redan på 1920-talet. Anses som en av grundarna till Europarörelsen.

Links

http://www.coe.int/t/E/Communi....../Services/Archives/kalergi.asp