Europarådet

Council of Europe Logo (Photo: http://www.coe.int/DefaultEN.asp)

En alleuropeisk organisation i Strasbourg med 44 europeiska länder som medlemmar. Grundades 1949 efter Europakongressen i Haag. Ska inte förväxlas med Europeiska Rådet eller Ministerrådet i EU.

Europarådet har en parlamentarisk församling som träffas i Strasbourg nära EU-parlamentet. Den parlamentariska församlingen kan ge råd till ministerkommittén som beslutar om rekommendationer till medlemsstaterna.

I motsats till EU fattar inte Europarådet några överstatliga, bindande beslut.

Europarådet har varit ansvarigt för ett antal internationella konventioner, särskilt Europeiska Konventionen om mänskliga rättigheter.

Notera

EU lånade sin blå och gula flagga med 12 stjärnor från Europarådet, liksom Beethovens Ode to Joy, som används som europeisk hymn. Därför finns det nu två olika europeiska institutioner som använder samma flagga och samma musik som symboler.

Länkar

http://www.coe.int/