D'Hondts system

En matematisk metod som kallas så efter sin upphovsman, en belgisk statsvetare.

Används för att beräkna hur många platser varje politiskt parti får i ett val med proportionell fördelning. Platserna fördelas efter hur många röster varje parti fått. Systemet ger fördelar åt större partier. Med 30 % av rösterna kan ett parti få en majoritet av platserna, men det parti som fått 10 procent av rösterna blir utan mandat om det finns bara nio platser att fördela.

Notera