DAPHNE

Ett EU-program mellan 2000 och 2003 för att bekämpa våld mot och sexuellt utnyttjande av barn, ungdomar och kvinnor.

Länkar

http://europa.eu.int/comm/just......phne/wai/funding_daphne_en.htm