Aids

(Photo: www.herdaily.com)

EU stöder aidsforskning genom programmet Community action in the field of public health (2003-2008), gemenskapsåtgärder på hälsoområdet. För utvecklingsländer finns ett europeiskt aktionsprogram för åtgärder mot HIV/aids, malaria och tuberkolos i samband med fattigdomsbekämpning).

2003 gav EU 42 miljoner euro från budgeten i stöd till Global Health Fund plus 42 miljoner euro från EDF.

Länkar

http://europa.eu.int/comm/deve......dy/theme/aids/html/othsite.htm