eEuropa-initiativet

(Photo: Lis Lak)

Kommissionen har föreslagit en "eEuropa-aktionsplan" för att stimulera utvecklingen av säker internettjänster, tillämpningar och innehåll.

Länkar

http://www.europa.eu.int/information_society/eeurope/