Europeiska pass

Det gemensamma passet infördes 1985 för att stärka tanken om EU-medborgarskap.

Alla pass utfärdas av de enskilda staterna men har samma format och färg och har samma text på omslaget: "Europeiska Unionen".