Anglo-amerikanska ekonomiska modellen

(Photo: thesetides.com)

Fri marknadsekonomi med rörlig arbetskraft och liten statlig inblandning i ekonomin. Ses ofta som motsatsen till den europeiska modellen med större statlig reglering och sociala rättigheter för arbetarna, bl a regler om anställningsskydd.

Länkar

Se också den svenska modellen ochden europeiska modellen.