Vapenexportkontroll

(Photo: Notat)

Wassenaar-avtalen 1996 mellan 33 stater kontrollerar försäljning av vapen och avancerad utrustning. Sekretariatet för den permanenta vapenexportkontrollen finns i Wien.

Framtiden

Europeiska konventet föreslår gemensamma EU-regler för produktion och försäljning av vapen och en europeisk byrå för krigsmateriel, forskning och militära resurser.

Länkar

http://www.wassenaar.org/