Exportåterbäring

(Photo: EUobserver.com)

Betalas från den gemensamma budgeten till exportörer av jordbruksprodukter genom nationella myndigheter från EAGGF (Europeiska utvecklings- och garantifonden ).

Genom etalningarna subventioneras produkter som exporteras utanför EU för att upprätthålla prisnivån på jordbrukarnas produkter ('intervention'). Skillnader i nivån på subventioner mellan produkter av olika kvalitet kar utnyttjats av bedragare.