Utrikesrepresentant för Unionen

Javier Solana (Photo: top-people.starmedia.com/tmp/swotti/cacheAMF2..)

Europeiska konventet har föreslagit att en post som EU:s "utrikesminister" ska inrättas för att sköta EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

Länkar

http://www.euabc.com/index.phtml?page_id=207