GALILEO

(Photo: European Commission)

EU:s planerade satellitnavigeringssystem som ska konkurrera med det amerikanska GPS-systemet.

En viktig del av EU:s försök att ta över Eurocontrol som nästa generations flygledarsystem. Också en viktig del av den europeiska försvarsidentiteten. Militära flygplan är beroende av satellitnavigering och dagens "smarta bomber" måste också lita till den här tekniken för precisionsbombning.

Trots att GALILEO är en kopia av det amerikanska systemet som är fritt tillgängligt för vem som helst, vill EU ha ett eget system för att minska beroendet av USA. EU har inlett ett samarbete med Kina.

Notera

Europeiska Rymdorganisationen, ESA, deltar också i utveckilngen av GALILEO.

Länkar

http://europa.eu.int/comm/dgs/......transport/galileo/index_en.htm