Allmän rapport om Europeiska Unionens verksamhet

Commission (Photo: Commission)

Varje år, i februari, publicerar EU-kommissionen en "Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet". 2002 års utgåva innehåller 600 sidor och följs av en månatlig Bulletin. Den allmänna rapporten finns tillgänglig på internet:

Länkar

http://europa.eu.int/abc/doc/off/rg/en/welcome.htm