Harmonisering

The European Parliament (Photo: corporate.computershare.com/uk/Forefront_News)

När nationella lagar harmoniseras görs de likartade i hela EU. Före Enhetsakten 1987 krävde harmonisering av lagstiftning enhällighet. Nu kan harmoniseringsbeslut i allmänhet tas med kvalificerad majoritet.

Framtiden

Förslaget till EU-konstitution för in möjligheten att besluta om harmonisernig med kvalificerad majoritet även på känsliga områden. För de mest känsliga områdena, så kallade broar eller passereller, föreslås att beslut med kvalificerad majoritet ska kunna tas om så beslutas med enhällighet i Europeiska Rådet.

Inom områdena för stödjande, samordnande och kompletterande åtgärder i artikel I-16 i konstitutionsförslaget, som kultur och utbildning, kan nationell lag inte harmoniseras direkt.