Passarell

Treaty of Maastricht (Photo: European Commission)

Ett ord som betyder "spång" och anspelar på möjligheten att föra över ett politikområde från den mellanstatliga tredje pelaren till den överstatliga första pelaren, eller att ändra röstreglerna i Rådet eller att utvidga en artikels tillämpningsområde.

För att använda dessa artiklar krävs enhällighet bland alla regeringar men inte svårhanterade fördragstillägg och ratifiseringsprocedurer som skulle kräva de nationella parlamentens godkännande och/eller folkomröstningar.

Tills nu har alla passareller ett särskilt syfte.

Framtiden

Förslaget till EU-konstitution (art. I-24.4) innehåller två allmänna passareller. Den första gör det möjligt att ändra proceduren för att anta lagar och ramlagar från ett särskilt lagstiftningsförfarande till det vanliga. Den andra passarellen gör det möjligt att byta från enhällighet till kvalificerad majoritet i Rådet för de politiska områden som anges i del III i konstitutionen. För att använda dessa artiklar krävs enighet bland regeringarna men ingen nationell ratifikation.