High Authority

Robert Schuman delivering his speech on 9 May 1950 (Photo: http://www.europaallalavagna.it/200644/schumandeclaration5p.jpg)

Kol- och stålunionen (ECSC) styrdes av en High Authority med lagstiftande, verkställande och juridisk kompetens - på det mycket begränsat området kol och stål. Målet var att ha gemensam kontroll över de resurser som kunde användas för krig. Det är den historiska bakgrunden till den mäktigare EU-kommissionen, som ensam har initiativrätt i EU.

Notera

Kommissionen utformar lagar inom ett brett område, som traditionellt beslutas av parlamentet i en demokrati. Denna utveckling har bidragit till debatten om demokratiskt underskott och demokratisk legitimitet.