Demokratisk legitimitet

The Commission (Photo: EUobserver.com)

EU-kommissionen har stor makt genom sitt förslagsmonopol (initiativrätt) för EU-lagar. Men kommissionen är inte folkvald.

Framtiden

Förslaget till EU-konstitution innebär att Europeiska Rådet väljer Kommissionen med kvalificerad majoritet.

Federalister föreslår att kommissionens ordförande och hans kollegor ska väljas av och vara ansvariga inför EU-parlamentet. EU-realister och EU-skeptiker föreslår att varje nationellt parlament väljer sin egen nationella kommissionär, som också kan avskedas av respektive parlament. Ordföranden i Kommissionen väljs av de nationella parlamenten gemensamt.

Giscard d'Estaing, Irland och Danmark har föreslagit att Kommissionens president ska väljas av en Folkens kongress bestående av nationella parlamentariker och EU-parlamentariker.