Folkens kongress

Valéry Giscard d'Estaing (center) (Photo: EUobserver.com)

Giscard d`Estaing har föreslagit att EU-presidenten och andra ledande poster ska utses av en "Folkens kongress" som sätts samman av personer från de nationella parlamenten och EU-parlamentet.

Det ha också föreslagits att den här kongressen skulle förbereda fördragsändringar under ledning av EU-parlamentets talman.

Förslagen har inte fått stöd av Europeiska konventet.