Demokratiskt underskott

(Photo: Notat)

Både federalister och EU-skeptiker kritiserar dagens EU för det demokratiska underskottet. Men de har olika lösningar.

Det demokratiska underskottet uppstår när beslut flyttas från de nationella parlamenten och väljarna i medlemsstaterna till Bryssel.  Där tas de flesta beslut av tjänstemän bakom stängda dörrar och lagar fattas genom överenskommelser mellan alla medlemsstater (överstatligt). Därför är det omöjligt för ett enskilt land att ensamt stifta eller ändra en EU-lag.

Det betyder att väljarens röst på nationell nivå inte har någon garanterad effekt på vad som sker på EU-nivå. Medborgarnas inflytande har minskat på nationell nivå utan att öka på EU-nivå.

Notera